2019 02 15 Goodrich Varsity Girls Basketball vs Bendel - WrightActionPix